Blog

Results of Amrita TBI Innovation Challenge 2017

03 May 2017 | Amritapuri

We are proud to announce the list of Top 10 and Top 30 Teams (in no particular order) for Amrita TBI Innovation Challenge 2017.

 

Top 10 Teams

 • Dhawal Mukul Varma, D V S S D Deepika, Asmita Pathak
 • Yaddanapudi Akhileswar, M.Hemaanand, Adarsh Krishna, S.Jagadeeshwaran
 • Dipesh Walte, Gayathri R
 • A Praneeth, D V S Srikar
 • Gayathri G, Ganesha Udupa, Sudhakar Vijayakumar, Vishnu Rajan Tejus, G.J.Nair
 • E Sagar, Abhilash Shrivastava, K Kameswara Sarma, Dr N S Murty
 • Dr Shyam Diwakar, Dhanush Kumar, N.S. Chaitanya Kumar

Top 11-30 Teams

 • Pratosh Raj, Sathiyalingam, Hareesh
 • Marut Shaswat, Ragul P, A A Nippun Kumaar
 • R.Rakshit, Sai Venkat Charan Kollati, Sai Venkatesh Palatla
 • Vinayak Hegde, Shruthi G Kini, Varun C
 • Ajay Sriram, Pramod S, Ranjith Raj R, Rohith Raj R, Somasundaram V, Sudakshin G
 • K Kameswara Sarma, Shamik Chakraborty, S Narendranath, Dr N S Murty
 • Vipin P.R., Sri Athithya Kruth B, Dhruv Saraswat, Dr Prakash P
 • Abhinav Murali, Vineeth Sukumaran
 • Dr Shriram K Vasudevan, Sini Raj P, Sri Dattabudaraju, Rama Ganapathy
 • Lekshmi R.R, Rahul Nair


Recent  Events

Upcoming Events